16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเกษตรข่าวเด่นเศรษฐกิจ

เกษตรนนทบุรี ต้อนรับคณะทำงานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต โชว์ผลงานแปรรูปใบบัวบกพืชท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

*****นนทบุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นางพลัศริญญา อมรพันธุ์ศักดิ์ เกษตรจังหวัดนนทบุรี ให้การต้อนรับคณะทำงานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต ประจำปี 2567 ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านคลองหม่อมแช่ม ตำบลไทรใหญ่ อำเภอไทรน้อย โดยมีนายสุชาติ อ่อนดำ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาท เป็นประธานคณะทำงาน

*****ในการนี้ นางพลัศริญญาได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการ และการขยายตลาดของกลุ่ม เพื่อสนับสนุนการพิจารณาผลการประกวด ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประกวดฯ ประกอบด้วย นายปริญ นิทัศน์เอก นายอำเภอไทรน้อย คณะทำงานประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับเขต หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดและระดับอำเภอ เกษตรอำเภอไทรน้อย สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

*****กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านคลองหม่อมแช่ม เป็นที่รู้จักจากการแปรรูปใบบัวบก ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่น ให้เป็นผลิตภัณฑ์ใบบัวบกทอดกรอบที่มีรสชาติหลากหลาย ผลิตภัณฑ์นี้ ไม่เพียงเพิ่มมูลค่าให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น แต่ยังช่วยสร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากพืชพื้นบ้านอีกด้วยการเยี่ยมชมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป