ราคากลางรังนกพัทลุงลดได้ข้อยุติ แต่วันทำสัญญาผู้รับสัมปทานต้องจ่ายเงินร้อยละ 20 ของเงินที่ประมูลได้

***พัทลุง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง  ประกาศให้สัมปทานรังนกฯ เป็นเวลา 5 ปี หลังจากสัญญาการสัมปทานรังนกจะหมดลงในวันที่ 14 มิ.ย.64 แต่หลังจากที่เปิดขายซองเอกสารการประมูลไป 5 ครั้ง ก็ยังไม่มีผู้สนใจที่จะเข้ามายื่นซองประมูลแต่อย่างใด จนเมื่อวันที่ 6 ก.ค.64 คณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง ได้กำหนดราคากลาง รายละเอียดต่างๆของการเปิดซองประมูลรังนกฯในครั้งที่ 6 ไว้ที่ราคา 427.5 ล้านบาท  กำหนดเงินประกันซองไว้ที่ 10 ล้านบาท หลักประกันสัญญาร้อยละ 30 ของเงินประมูลรังนก และในวันทำสัญญาในวันแรกนั้นผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เข้าสัมปทานรังนกฯจะต้องชำระเงินร้อยละ 20 การประมูลรังนกฯในครั้งที่  6  นั้น  มีบริษัททางภาคตะวันออกมารับซองเอกสารไป  1  ราย   แต่เมื่อวันที่  15  ก.ค.64  ซึ่งเป็นยื่นซองประมูลรังนกนั้นยังไม่มีใครเข้ามายื่นซองการประมูลรังนกแต่อย่างใด

***ล่าสุด นายกู้เกียรติ  วงศ์กระพันธุ์  ผวจ.พัทลุง  ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณาจัดเก็บอากรรังนกอีแอ่นจังหวัดพัทลุง  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการรังนกฯ เมื่อวันที่ 16 ก.ค. และรายงานการเฝ้าระวังรังนกบนเกาะรังนกฯตลอด  33  วันที่ผ่านมาให้ที่ประชุมได้รับทราบ  จากนั้นนายกู้เกียรติฯ ได้เปิดโอกาสให้คณะกรรมการรังนกฯได้เสนอราคากลางการยื่นสัมปทานรังนกฯในครั้งที่  7  โดยให้คณะกรรมการฯได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลาย  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของท้องถิ่นและพี่น้องชาวพัทลุง  รวมทั้งการป้องกันการนำไปสู่การฟ้องร้องของผู้ยื่นซองการสัมปทานรังนกสู่ขบวนการยุติธรรม  อันจะทำให้จังหวัดพัทลุงได้รับความเสียหายจากปัญหาดังกล่าว

***ต่อมาในที่ประชุมได้มีการเสนอราคากลางการประมูลรังนกฯในครั้งที่  7  ในราคากลาง  405  ล้านบาท  และ 410 ล้านบาท  ที่ประชุมได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ราคากลางรังนกฯอยู่ที่ราคา  410  ล้านบาท   หลักประกันซอง  10  ล้านบาท   หลักประกันสัญญาร้อยละ  20  ของเงินที่ประมูลได้   และในวันทำสัญญาในวันแรกนั้นผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้เป็นผู้ได้รับการสัมปทานรังนกฯ จะต้องจ่ายเงินร้อยละ  20  ของเงินที่ยังไม่ชำระ  โดยจะมีการประกาศการประมูลรังนกฯในระหว่างวันที่  16 – 21 ก.ค.64  และกำหนดยื่นซองกาประมูลรังนกฯในวันที่  22  ก.ค.64 ระหว่างเวลา 09.00 น. – 11.00 น. ณ หอประชุมจังหวัดพัทลุง   โดยทาง  อบจ.พัทลุงจะมีหนังสือแจ้งให้บริษัทรังนกฯทั้ง  14  บริษัทได้รับทราบ  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เข้ามารับเอกสารกาประมูลรังนก  ที่ อบจ.พัทลุง  ในระหว่างวันที่  19 – 21  ก.ค.64  ในวันและเวลาราชการ