กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดกำแพงเพชร”

***กำแพงเพชร..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.ส.สุพัตรา คล้ายทิม รองผวจ.กำแพงเพชร ประธานปล่อยขบวนคาราวานรถ Mobile จำหน่ายสินค้า “โครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดกำแพงเพชร” โดยมี นายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม พาณิชย์จังหวัดฯ,นายสกุลเพชร พิกุลประเสริฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัด, นายประสิทธิ์   อินทโชติ นายอำเภอเมือง ,นายมนต์ชัย  รุ่งชาญชัย  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดฯ,นายนิกร ภากรนิพัทธ์ ประธานหอการค้าจังหวัดและ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในกิจกรรม

***นายบรมัตถ์พงษ์ พลเยี่ยม พาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร กล่าวว่า ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจำหน่ายสินค้า “โครงการรถ Mobile พาณิชย์…ลดราคา ! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากจังหวัดกำแพงเพชร” ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง มีรถโมบายเข้าร่วมโครงการจำนวน 8 คัน โดยนำสินค้าราคาประหยัดที่จำเป็นต่อการครองชีพไปจำหน่ายให้ประชาชนในราคาต่ำกว่าท้องตลาดทั่วไป เช่น ข้าวสาร ไข่ไก้ น้ำมันพืช น้ำตาลทรายและอื่นๆ จำนวนกว่า 70 รายการ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดมีกำหนดแผนการดำเนินงานการจำหน่ายสินค้าตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม -26 สิงหาคม 2564 เป็นระยะเวลา 30 วัน ซึ่งจะทยอยออกให้บริการพี่น้องประชาชนทั้ง 11 อำเภอ ในจังหวัดกำแพงเพชร