รอง ผวจ.เปิดท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาโรบินสัน ร้อยเอ็ด โฉมใหม่ และ จริงใจ Farmers’ Market ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ

*****ร้อยเอ็ด..เมื่อบ่ายวันที่ 10 มิ.ย.65  นายภูสิต สมจิตต์ ผวจ.ร้อยเอ็ด มอบหมายให้ นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผวจ. เป็นประธานพิธีเปิดงาน “ท็อปส์ มาร์เก็ต สาขาโรบินสัน ร้อยเอ็ด โฉมใหม่” และ “จริงใจ Farmers’ Market” โดยมีคุณสุจิตา เพ็งอุ่น ,คุณสมนึก ยอดดำเนิน ผู้บริหารบริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล พร้อมด้วยคุณศิริรัตน์ พละไกร ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด นายพงษ์ศักดิ์  วรวงศ์  พาณิชย์จังหวัดร้อยเอ็ด นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต ประธานหอการค้าร้อยเอ็ด ประชาชนชาวร้อยเอ็ดและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมพิธี ที่  ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

*****นายสนอง กล่าวว่า จังหวัดร้อยเอ็ด มีพันธกิจสำคัญในการพัฒนาจังหวัดให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน เชื่อมโยงการบริการ สินค้า ผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งวัฒนธรรมอีสาน ค่านิยม และประเพณีที่ดีงาม สามารถผสมผสานกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสมัยใหม่ได้อย่างกลมกลืน ตลอดจนการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ภาคประชาสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน  ศูนย์การค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ร้อยเอ็ด มีความตั้งใจที่ต้องการพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ดทั้งในด้านการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น จึงได้มีการปรับโฉมร้านท็อปส์ มาร์เก็ตรูปแบบใหม่ ให้ครบครันทั้งสินค้าอุปโภค – บริโภค คัดสรรสินค้าที่ดีมีคุณภาพ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้การตกแต่งบรรยากาศภายในร้านที่ทันสมัย การนำเสนอสินค้าแบบคอนเซปต์โซน พร้อมบริการที่เพิ่มมากขึ้นให้ลูกค้าสะดวกสบาย

*****สำหรับการเปิดจริงใจ Farmers’ Market เป็นตลาดจำหน่ายสินค้าผัก ผลไม้ปลอดสาร และอาหารแปรรูป ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกร ผู้ผลิตสินค้าได้มีช่องทางจำหน่ายสินค้า ก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนภายในจังหวัด ช่วยให้พี่น้องเกษตรกรได้เรียนรู้การดำเนินธุรกิจอย่างเป็นระบบ และได้พบปะผู้บริโภคโดยตรงซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสินค้าของตนเองให้ตรงกับความต้องการของตลาด