พีทีทีแอลเอ็นจีรับเรือเทียบท่าลำแรกที่สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 เพื่อทดสอบระบบและอุปกรณ์สำหรับการ Early Gas Send Out (EGSO)

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.65 บริษัทพีทีทีแอลเอ็นจี จำกัด ได้ดำเนินการ The 1st LNG cargo for commissioning เป็นการรับเรือลำแรกเข้าเทียบท่า ที่สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2 เพื่อทดสอบระบบและอุปกรณ์สำหรับการ Early Gas Send Out (EGSO) จากความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดีของทุกหน่วยงานในองค์กรที่ปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่นทุ่มเทและเสียสละจนสามารถดำเนินงานได้ตามกำหนด นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานและการเจริญเติบโตเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตให้แข็งแกร่ง ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของพวกเรา PTTLNG เพื่ออนาคตพลังงานไทยที่ยั่งยืน

*****สถานีแอลเอ็นจี มาบตาพุด แห่งที่ 2  ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านหนองแฟบ ตำบลมาบตาพุด  อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  มีความสามารถรับและจ่าย LNG ในระยะแรก 7.5 ล้านตันต่อปีเทียบเท่าก๊าซธรรมชาติ 1,050 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน  สถานีแอลเอ็นจีแห่งนี้มีถังเก็บ LNG ขนาด 250,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง  และท่าเรือซึ่งมีศักยภาพในการรองรับเรือบรรทุก LNG ขนาดตั้งแต่ 125,000 – 266,000 ลูกบาศก์เมตร PTTLNG พร้อมสร้างความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงทางพลังงานของประเทศ  เพื่อให้ประชาชนไทยมีพลังงานใช้อย่างต่อเนื่อง..000

นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน