ททท.พังงา แถลงสรุปผลแผนงานตลาดปี 65 และแผนการท่องเที่ยวปี 66

*****พังงา..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นาย อะหมาน หมาดอะดัม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงา แถลงสรุปผลงานแผนการตลาดปี 2565 พร้อมแถลงแผนการท่องเที่ยวปี 2566 ห้องปรายฟ้า โรงแรม เลอ เอราวัณ อำเภอเมืองพังงาเมื่อวันที่ 27 ก.ย.65ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนการท่องเที่ยวทั่งด้านการตลาดและด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดกลุ่มนักท่องเที่ยวทีมีศักยภาพเข้ามาในพื้นที่ จังหวัดพังงา  โดยมีผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่นที่มีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งสื่อมวลแขนงต่างๆเข้าร่วม