กลุ่มสตรีผู้ไทกุดหว้าจ.กาฬสินธุ์อนุรักษ์ปักเย็บมือเสื้อโบราณขายรายได้ดีพร้อมโชว์สุดยอดเสื้อมรดกภูมิปัญญาผู้ไท สวมใส่ได้ 2 ด้าน ด้านหน้าและหลัง

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการติดตามสภาพอากาศและการประกอบอาชีพของประชาชนชาว จ.กาฬสินธุ์ โดยเฉพาะในเขตเทือกเขาภูพาน อ.เขาวง อ.นาคู และ อ.กุฉินารายณ์ ที่สภาพอากาศจะหนาวเย็น และมีกระแลลมหนาวพัดแรง อุณหภูมิต่ำกว่าพื้นที่ราบ พบว่าในส่วนของผู้ประกอบอาชีพตัดเย็บเสื้อผ้าพื้นเมืองหรือเสื้อผู้ไท ผลิตจากไยฝ้าย เป็นผลิตภัณฑ์แฮนด์เมด ยังเป็นสินค้ายอดฮิตขายได้ตลอดปี  โดยเฉพาะที่กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีหมู่ที่ 8 (แปรรูปผ้าพื้นเมืองผู้ไทกุดหว้า) ชุมชนคุณธรรมบ้านกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ สมาชิกกลุ่มนำโดยนางวัลย์นา กาฬหว้า ประธานกลุ่มฯ ได้มารวมตัวกันเพื่อตัดเย็บและปักลายด้วยมือ เพื่อให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า โดยระบุว่าเสื้อผ้าฝ้าย เมื่อสวมใส่แล้วจะรู้สึกอบอุ่น มากกว่าเนื้อผ้าชนิดอื่นๆทั่วไป ในช่วงฤดูหนาวปีนี้ ซึ่งอากาศหนาวเย็นติดต่อกันหลายวัน จึงมีออเดอร์เข้ามามากกว่าในภาวะปกติ

*****น.ส.นารถนารี นารถโคตร อายุ 53 ปี อยู่บ้านเลขที่  62 หมู่ 8 บ้านกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ สมาชิกกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีหมู่ที่ 8 (แปรรูปผ้าพื้นเมืองผู้ไทกุดหว้า) กล่าวว่า เดิมการตัดเย็บผ้าและปักเย็บเสื้อผู้ไทของชุมชนกุดหว้าเรา ซึ่งเป็นชาติพันธุ์ผู้ไท 100 % สืบสานเป็นมรดกทางภูมิปัญญามาตั้งแต่บรรพบุรุษ มีจุดเด่นคือเป็นผ้าฝ้ายโบราณหรือภาษาถิ่นเรียกว่าเสื้อมอบ โดยต่างคนต่างทำ ก่อนที่จะมารวมตัวจัดตั้งกลุ่มเมื่อปี 2548 ด้วยการส่งเสริมของส่วนราชการ ทั้งพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลกุดหว้า และมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ช่วงแรกมีสมาชิก 124 ราย ปัจจุบันเหลือ 82 ราย

*****น.ส.นารถนารี กล่าวอีกว่า สำหรับเอกลักษณ์ของเสื้อผู้ไทของชุนชนกุดหว้า เน้นอนุรักษ์เสื้อผู้ไทโบราณหรือที่เรียกเสื้อมอบ สีดำ ประดับแถบอกเสื้อ แขน คอ ด้วยผ้าแถบหลากสี และปักลายต่างๆด้วยมือ นอกจากนี้ในส่วนของกระดุมทำด้วยเหรียญกษาปณ์โบราณ สมัยหลังๆใช้เหรียญที่ทำจากเงิน โลหะ  กะลามะพร้าว และเหรียญสำเร็จรูป ทั้งนี้ ในสมัยก่อนหากสวมเสื้อมอบที่มีกระดุม หรือเหรียญกษาปณ์ร้อยเรียงกันหลายเหรียญ ยังบ่งบอกถึงว่าบุคลคลที่สวมใส่นั้นเป็นผู้มีฐานะอีกด้วย

*****“จากการรวมกลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีฯ ของชาวชุมชนกุดหว้าเรา ทำให้เกิดความเข้มแข็ง มีออเดอร์เข้ามาเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของเราเป็นเสื้อผู้ไทโบราณเฉพาะ ไม่นิยมตัดรูปทรงประยุกต์หรือตามกระแส แต่เหมาะสำหรับสวมใส่ทุกโอกาส  สมาชิกจึงมีงานทำตลอดปี มีรายได้จากการจำหน่ายเสื้อผู้ไทย ซึ่งสามารถเป็นทุนการศึกษา ส่งลูกหลานเรียนหนังสือ สร้างฐานะ มีการปันผลกำไรทุกปี  ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาบรรพบุรุษ ซึ่งถือเป็นสมบัติที่มีคุณค่าของชาติพันธุ์ผู้ไทเรา และจะร่วมกันสืบสานไปถึงอนุชนรุ่นหลัง ปัจจุบันมีเด็กรุ่นใหม่ให้ความสนใจ เข้ามาเรียนรู้การทอและตัดเย็บเสื้อมอบกันแล้ว ขณะที่ในช่วงนี้ซึ่งสภาพอากาศหนาวเย็น พบว่ามีออร์เดอร์เข้ามาเรื่อยๆ จนตัดเย็บและปักลายไม่ทัน เนื่องจากต้องการเสื้อมอบผู้ไทโบราณของกลุ่มเราไปสวมใส่ เพื่อให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายและคลายหนาว” น.ส.นารถนารี กล่าว