6 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

ประชุมสามัญใหญ่หอการค้า จ.สตูล ที่ประชุมเลือก “กฤษฎา อึ้งสกุล” เป็นประธานหอการค้าจังหวัดลคนใหม่ ประจำปีบริหาร 2566-2567

*****สตูล..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชัยพร เอ้งฉ้วน ประธานหอการค้า จ.สตูล ประธานประชุมสามัญใหญ่หอการค้า จ.สตูล  ประจำปี 2565 มีสมาชิกเข้าร่วมประชุมประมาณ50คน วาระสำคัญคือมีการเลือกประธานหอการค้า จ.สตูลและคณะกรรมการหอการค้า จ.สตูลชุดใหม่แทนชุดเก่า เนื่องจาดชุดเก่าหมดวาระโดยที่ประชุมเลือกนายกฤษฎา อึ้งสกุล เป็นประธานหอการค้าจ.สตูลคนใหม่ ประจำปีบริหาร 2566-2567

*****ส่วนคณะกรรมการประกอบด้วยนายณกฤช จินดากุลเวศ,นายนพคุณ เลียงประสิทธิ์,นายณัฐดนัย อภิพาณิชย์ ,นายปฐมพงษ์ วรเจริญ,นายอรรถพล ยุสุวพันธ์,นายพนาดร ชูภักดี นายทรงพร วังอภิสิทธิ์,นายกิติศักดิ์ มูสิกสง,นายอภิเทพ ชัวชมเกตุ,ว่าที่ร้อยตรีอับดลรอหมาน หลังปูเต๊ะ,นายวณิชพันธุ์ เหล่าวทัญญู,นางสาวสิริภคพร ศรีราม,นางสาวพัชรพร กู้สกุล,นายณัช ทานตะวัน,นางสาวพรไพลิน อังโชติพันธ์,นายดิษฐ์ศกร ชนะศรี โดยประธานหอการค้าและคณะกรรมการหอการค้า จ.สตูลชุดใหม่ล้วนแต่เป็นคนหนุ่มคนสาวและในตอนค่ำวันเดียวกันนายชาตรี ณ ถลาง รอง ผวจ.สตูลเป็นประธานงานเลี้ยงสังสรรค์ประธานหอการค้าจ.สตูลและคณะกรรมการบริหา