16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsข่าวเด่นพาณิชย์เศรษฐกิจ

หอการค้าไทย จัดสัมมนา ธุรกิจก้าวพอดี สู่การเติบโตที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ภายใต้ โครงการก้าวพอดี (สัญจร) ประจำปี 2567

******ร้อยเอ็ด..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.สถาพร มงคลศรีสวัสดิ์ กรรมหอการค้าไทย/นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับ  นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจพอเพียงและลดความเหลื่อมล้ำ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ที่เดินทางมาเป็นประธานเปิดการจัดสัมมนา  ธุรกิจก้าวพอดี สู่การเติบโตที่ยั่งยืน ครั้งที่ 2 ภายใต้ โครงการก้าวพอดี (สัญจร) ประจำปี 2567โรงแรมเพชรรัชต์การ์เดนท์ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด โดยมีกรรมการหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่ม YEC หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

****** กิจกรรมการสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 เข้าสู่ธุรกิจก้าวพอดี การรู้จักตนและการสร้างแบรนด์แบบพอเพียงธุรกิจก้าวดี : พอเพียง เติบโต ยั่งยืน วิทยากรบรรยายพิเศษโดย ดร.ศิริกุล เลากัยกุล ผู้อำนวยการโครงการพอแล้วดี (The Creator) และคณะ การจัดสัมมนาในครั้งนี้มีกำหนด 1 วัน โดยมีสมาชิกหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดร้อยเอ็ด กลุ่ม YEC หอการค้าฯจังหวัดร้อยเอ็ด เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 60 คน

คมกฤช พวงศรีเคน ข่าว/ภาพ