ห่วงใยพี่น้องประชาชนตำบลแม่ปะ

นายมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก มีความห่วงใยพี่น้องประชาชน ตำบลแม่ปะที่ได้ทำการกักตัวเนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นำถุงยังชีพ พร้อมด้วยสมุนไพร อาทิ น้ำต้มขิงสมุนไพร และ ฟ้าทลายโจร แจกให้กับชาวบ้าน