ร่วมมอบน้ำดื่มตรา PEA

นายนิพนธ์ วงค์ดี ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน พร้อมคณะผู้บริหาร พนักงานในสังกัด ร่วมมอบน้ำดื่มตรา PEA และอุปกรณ์สิ่งของน้ำดื่ม 50 โหลส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ และโรงพยาบาลสนาม ในพื้นที่อำเภอพังโคน ในโครงการ PEA ร่วมใจสู้ภัย โควิด 19 โดย จ่าสิบเอก คำนึง พรมพิมพ์ นายอำเภอพังโคน เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ ในการปฏิบัติงานด้วยความเหนื่อยยาก ขอส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ของทุกภาคส่วนและประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤต ครั้งนี้ไปด้วยกัน ณสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร.