ปรับภูมิทัศน์โรงพยาบาล

แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์ นำคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ และจิตอาสา 904 วปร. รวมพลังจัดกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงพยาบาลฯ ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยทำความสะอาดรั้ว ลอกท่อระบายน้ำ ปรับภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมให้สวยงาม ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่จากเทศบาลนครนครสวรรค์ ทำความสะอาดร่วมกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ด้วย ทั้งนี้ กำหนดจัดกิจกรรมขึ้นในวันที่ 24-25 มิถุนายน 2565 โดยวันที่ 25 มิถุนายน จะดำเนินการทาสีรั้วรอบโรงพยาบาลฯ ณ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์