ปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำผาดำ

เจ้าหน้าที่ อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา และ อบต คลองหอยโข่ง คณะครูนักเรียนโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ร่วมกับ ทสม.พานักเรียนมาทำกิจกรรมร่วมกันปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำผาดำ หมู่ที่ 6 ตำบล. คลองหอยโข่ง อำเภอ คลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา โดยมีนายภาษิต สุขสันต์ นายกอบต.คลองหอยโข่ง และคณะให้การต้อนรับ