16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsการเมืองข่าวเด่น

ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การจัดเตรียมสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอ จ.สิงห์บุรี

*****สิงห์บุรี..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การจัดเตรียมสถานที่เลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 พร้อมทั้ง ให้กำลังใจและข้อแนะนำในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน โดยในภาพรวมปฏิบัติหน้าทีืด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อมในการดำเนินการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับอำเภอที่จะมีขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 โดยมี นายคณาธิป แสงโคตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนงานราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสังเกตการณ์และให้การต้อนรับ ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี