ระยอง ประกวด”Miss Queen Universe 2022″ ชิงรางวัลมูลค่า 100,000 บาท จัดขึ้นส่งเสริมการแสดงออกของเด็กและเยาวชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

*****ระยอง..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 16 ต.ค.65 นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง ประธานเปิดกิจกรรมการประกวด “Miss Queen Universe 2022” ชิงรางวัลมูลค่า100,000 บาท ที่ห้องอาหารเพลินตา อ.เมืองระยอง มีเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ โดยมีรุ่นอายุตั้งแต่ 3 ปี ชาย-หญิงขึ้นไป เข้าร่วมประกวด มี น.ส.ณัฏฐ์ชฎา สุวรรณรัชตมณี ผู้บริหาร Crown Hunt international Ms.of the year 2019 เป็นประธานจัดงานฯ

*****ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่มีใจรักในการประกวดได้มีการกล้าแสดงออก กล้าคิด และกล้าทำ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนมีกิจกรรมทำในช่วงปิดภาคเรียนในเชิงสร้างสรรค์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดระยองด้วย เนื่องจากผู้เข้าประกวดและผู้ปกครองเดินทางมาจากทั่วประเทศ ซึ่งจะมีการเข้ามาท่องเที่ยว จับจ่ายใช้สอย ทำให้คนในพื้นที่มีรายได้

นิตยา  ทุมมานนท์/รายงาน