เปิดประตูดวงกับ อ.วิชช์/ 30 ธ.ค.64

*****ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2565 นี้ขอให้ทุกคนทุกท่าน ผู้ที่ติดตามสยามท้องถิ่นมาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบัดนี้และต่อๆไปขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญในหน้าที่การงานมีเงินทองเข้ามาไม่ขาดสาย กินไม่ไหว ใช้ไม่หมด อดไม่มี ขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองให้มีเงินทองไหลเนืองนองเข้ามาเหมือนสายธาราไม่ขาดสาย บ้านอย่าได้เช่าเขาอยู่อู่ก็ยากได้เช่าเขานอน หมอนอย่าได้ขอเขาหนุน ให้ความรวยเข้ามาชน ให้ความจนหลบหนีไปคนหมั่น คนขยันย่อมมีทรัพย์ได้รั้วบ้าน เสาบ้าน บันไดบ้าน  ขอให้ประดับ ประดอย ประดา ประดิษฐ์ไปด้วยเพชรนิลจินดา เงินแสนก็อย่าให้ขาดบ้าน เงินล้านก็อย่าให้ขาดบัญชี ให้เป็นเศรษฐีนีผู้ใจบุญ

*****ให้เป็นนายทุนผู้มีใจกุศล พูดจาเจรจาขอให้เป็นเงินเป็นทอง ขอให้เฉิดฉายไฉไลเจิดจรัสดุจดั่งพระจันทร์ฉาย ให้มีบ้านเป็นที่ทำกิน ให้มีที่ดินกันทุกๆคน ขอให้มีสติมั่นปัญญาดี เจริญไปด้วยจตุรพรพิชัยคืออายุ วรรณะ สุขะ พละ  ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ ให้มีสุขภาพกาย สุขภาพใจ ที่แข็งแรงสดชื่น ทานอาหารได้ นอนหลับ ฝันดี มีเงินเหลือใช้ ไร้โรคา มีโชค มีลาภ มีวาสนาสูงส่งไหลมาเทมาตลอดปี 2565 และตลอดไปเทอญ