วรวุฒิ” พรรคกล้าชี้ต้องดึงนักธุรกิจนั่งกระทรวงเศรษฐกิจ วางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มองโอกาสส่งออกให้เป็น เกษตรกรไทยไม่จนแน่นอน

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรคกล้า หัวหน้าทีมเศรษฐกิจเพื่อคนตัวเล็ก กล่าวว่า ประเทศไทยมีโอกาสหลายอย่างที่จะสร้างรายได้จาก เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่งอาหารก็คือหนึ่งในโอกาสสำคัญ และเคยมีการตั้งเป้าหมายกันว่า ไทยจะเป็นครัวโลก ซึ่งโดยศักยภาพและความเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้ว ไปถึงเป้าหมายได้ไม่ยาก แต่ปัญหาของเราคือ กระทรวงต่าง ๆ ในประเทศไทยนั้นแตกแยกย่อยและไม่ร่วมมือกันมากไป ทั้งที่เราเป็นประเทศเกษตรกรรม มีประชากรถึง1 ใน 3 เป็นเกษตรกร แต่สินค้าเกษตรเราทำรายได้ให้ประเทศ เพียง 8% ต่อปีเท่านั้น

*****ทั้งนี้สาเหตุเพราะขาดการคิดเชิงกลยุทธ์ และขาด master strategic plan ของประเทศ และปัจจัยสำคัญประการหนึ่งคือ เราแยกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม และกระทรวงพานิชย์ออกจากกัน จึงขาดความร่วมมือกัน กระทรวงเกษตรฯ ปลูกอย่างหนึ่ง กระทรวงอุตสาหกรรมแปรรูปอีกอย่างหนึ่ง และกระทรวงพานิชย์ขายอีกอย่างหนึ่ง เป็นแบบนี้มาโดยตลอด แต่ละกระทรวงก็มี agenda ของตัวเอง ขาดการบูรณาการกันอย่างที่ควรจะเป็น เป้าหมายที่ประเทศไทยจะเป็นครัวโลก ผลิตอาหารป้อนโลก เลยเป็นไปได้ยาก

***** “ที่ถูกต้องควรเริ่มจากตลาดหรือกระทรวงพานิชย์ก่อน ว่าตลาดในประเทศเราจะสนับสนุนการบริโภคอะไร ตลาดต่างประเทศ เราจะส่งออกอะไร ที่ไหนมีตลาดและโอกาสสำหรับเราบ้างในการส่งออก จากนั้นจึงจะมาวางแผนยุทธศาสตร์ร่วมกับ กระทรวงเกษตร และกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าจะปลูกอะไรเท่าไหร่อย่างไร และจะแปรรูปไปเป็นอะไร เท่าไหร่อย่างไร ถ้าทำได้แบบนี้ ชาวนาและเกษตรกรไทย ไม่ควรจะจนครับ SME ไทยและอุตสาหกรรมไทยก็ควรจะเฟื่องฟูเติบโตร่ำรวยกันทั่วหน้า ยอดส่งออกและการบริโภคภายในจะผลักดันให้ GDP ไทยเติบโตในระดับ 7-8% ต่อปี ไม่ใช่ 1-2% ต่อปี ก็ดีใจกันจะแย่ว่าไม่ติดลบแบบทุกวันนี้ ทั้งหมดนี้ ต้องการคนที่คิดเป็นทำงานเป็น ค้าขายเป็นเข้าไปเป็นรัฐบาล เอานักธุรกิจไปทำงานการเมือง ไม่ใช่เอานักการเมืองมาเซ็งลี้ทำธุรกิจแบบที่เห็นๆกันอยู่” รองหัวหน้าพรรคกล้า กล่าว