‘วรวัจน์’ ควง “พ่อเลี้ยงวิทยา” เปิดตัวเทคโนโลยี-นวัตกรรมเพิ่มรายได้ ปชช. พร้อมเปิดแอพฯสำรวจปัญหาที่ดินให้ชาวบ้าน ผลักดันคนแม่ฮ่องสอนกินดีอยู่ดี

*****แม่ฮ่องสอน..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อวันที่ 23 ก.ย.65 นายวรวัจน์  เอื้ออภิญญกุล คณะกรรมการยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคเพื่อไทย (พท.) อดีต รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมนายวิทยา หวานซึ้ง อาสาพรรคเพื่อไทยแม่ฮ่องสอน เขต 2  พร้อมเปิดแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ ภายใต้ชื่อโครงการ “พนาเศรษฐกิจ” โดยหนึ่งในแนวคิดหลักคือความพยายามแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่ภาคเหนือ จรดภาคใต้ ซึ่งวันนี้กลุ่มอาสาพัฒนาที่ดินทำกินพรรคเพื่อไทย มีการพัฒนาแอพพลิเคชั่น “Survey123“ ขึ้น เพื่อสำรวจ และรวบรวมปัญหาที่ดินของพี่น้องประชาชนก่อนสรุปปัญหา แล้วนำไปคิดหาแนวทางแก้ไขต่อไป ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ มีประชาชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางมาร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นบริเวณโกดังล้งผัก บ้านแม่เหาะ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อย่างล้นหลามกว่า 1000 คน

*****นายวรวัจน์ กล่าวว่า พรรค พท.ได้ตอบสนองปัญหาที่พี่น้องประชาชนสะท้อนมายังพรรคอย่างเต็มที่ พยายามขับเคลื่อนการทำงานในแต่ละจังหวัดให้ตรงกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ยึดการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นสำคัญ เพราะหัวใจของเราคือการทำงานให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้ สำหรับประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทำกินสามารถสแกน คิวอาร์โค้ดแล้วแจ้งข้อมูลปัญหาที่ตนเองกำลังประสบลงไปบนแอพพลิเคชั่นของเครือข่าย จากนั้น อาสาพัฒนาที่ดินทำกินของพรรคเพื่อไทยจะรวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากประชาชน สรุปเป็นข้อเสนอส่งไปยังพรรคเพื่อไทย เพื่อให้พรรคดำเนินการคิดนโยบายมาแก้ปัญหาในภาพรวมที่เป็นรูปธรรม เช่น การแก้ไขกฎหมายที่ดินในอนาคต

*****ดังนั้น จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน ร่วมกันสะท้อนปัญหาของตนเองผ่านช่องทางดังกล่าว นอกจากนี้ ยังมีการเปิดตัวปฏิทินปฏิบัติการในแปลงปลูก โดยปฏิทินดังกล่าวจะรวบรวมข้อมูลและผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ มาคำนวณเป็นกำหนดการเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่ว่าพืชชนิดใด ควรต้องปฏิบัติในแปลงปลูกอย่างใดในเดือนใด จึงจะเหมาะกับสภาพอากาศ และปริมาณน้ำในช่วงเวลานั้นๆและในอนาคตยังมีแนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอดเป็นระบบ AI ในการวัดอุณหภูมิ รวมถึงสภาพอากาศของแต่ละพื้นที่ที่สัมพันธ์กับปัญหาโรคและแมลงซึ่งเป็นศัตรูพืช เพื่อหาทางป้องกันปัญหาดังกล่าวล่วงหน้า และเปิดแนวคิดทางด้านนวัตกรรมที่สำคัญ คือการใช้เทคโนโลยีเพื่อแปรรูปพืชผลทางการเกษตร เป็นอาหารเพื่อนำไปสู่การส่งออกผลผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกร นอกจากนี้ พรรค พท.ยังมีการนำนวัตกรรมจะนำมาใช้เพิ่มผลผลิต และเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนด้วย

*****ด้าน นายวิทยา หวานซึ้ง อาสาเพื่อไทยแม่ฮ่องสอน เขต 2  กล่าวว่า ในฐานะที่ตัวเองเป็นคนแม่ฮ่องสอนโดยกำเนิด ได้เห็นสภาพความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในทุกระดับ ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจบ้านเมืองของแม่ฮ่องสอน ที่มีการพัฒนาและเติบโตภายใต้ขอบเขตที่จำกัดในหลายๆด้าน ส่งผลกับการพัฒนาโดยรวมล่าช้า ตนจึงอาสาเข้ามาเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทย พยายามที่จะยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน ไปจนถึงพยายามยกระดับคุณภาพผลิตผลของเกษตรกรให้สามารถขายสินค้าได้ในราคาสูงขึ้นให้ได้ ตนอยากเห็นชาวแม่ฮ่องสอนมีรายเพิ่มขึ้น และกินดีอยู่ดีกว่าที่เป็น

*****สำหรับประวัติ นายวิทยา หวานซึ้ง หรือที่ชาวแม่ฮ่องสอนเรียกว่า “พ่อเลี้ยงวิทยา” อายุ 45 ปี  จบการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลภาคตะวันออก มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่ หมู่บ้านแม่เหาะ ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยการรับซื้อพืชผลทางการเกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดใกล้เคียง เพื่อส่งขายเป็นการกระจายผลผลิตสู่ตลาดและห้างสรรพสินค้าต่างๆต่อไป