5 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการเมืองข่าวเด่น

พรรคไทยชนะ เดินหน้าประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ในงานประชุมเปลี่ยนแปลงสาขาพรรค ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่

*****เชียงใหม่..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายจักรพงศ์ ชื่นดวง  หัวหน้าพรรคไทยชนะ เดินหน้าประชุมเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ในงานประชุมเปลี่ยนแปลงสาขาพรรค ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 ที่สมาคมฮากกา ถนนช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ เพื่อเลือกกรรมการสาขาและเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้งสาขา มีกรรมการบริหารพรรคเข้าร่วมงานประชุม ประกอบด้วย นายจักรพงศ์ ชื่นดวง  หัวหน้าพรรคไทยชนะ  นายโกศล หกสุวรรณ  รองหัวหน้าพรรค นายประสงค์ แก้ววิจิตร นายทะเบียนพรรค

*****นายจักรพงศ์ ชื่นดวง  หัวหน้าพรรคไทยชนะ กล่าวว่า ในการประชุมครั้งนี้ อยู่ในช่วง โหมดเลือกตั้ง 180 วัน พรรคไทยชนะปฏิบัติตามระเบียบประกาศของ กกต. ด้วย บรรยากาศที่อบอุ่นและเรียบร้อยด้วยดี และขอแสดงความยินดีกับกรรมการสาขาพรรค ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย นางวรรณา อรุณเดช หัวหน้าสาขาพรรคนายสามชัยลักษณ์ เดชคุณากร  รองหัวหน้าสาขาพรรค นายหิรัญ พรหมสวัสดิ์ รองหัวหน้าสาขาพรรค นายสิริชัย วาจาดี เลขานุการสาขาพรรค นายคมสัน ยานะสี รองเลขานุการสาขาพรรค นางวาสนา วงศ์มิตร เหรัญญิกสาขาพรรค นางสาวสุมนทิพย์ นุชนิยม นายทะเบียนสาขาพรรค นางวรรณดา จันตะนา กรรมการสาขาพรรค นายถาวรณ์ ภูคงกิ่ง กรรมการสาขาพรรค นายชนาธิป โพธิ์มั่น กรรมการสาขาพรรค