4 ธันวาคม 2023
Latest:
update newsการเมืองข่าวเด่น

กกต.กาฬสินธุ์ เปิดเวทีเสวนา รับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ในการเลือกตั้ง ส.ส. วันที่ 14 พฤษภาคมนี้ เป็นไปด้วยโปร่งใส เลือกตั้งอย่างสร้างสรรค์

*****กาฬสินธุ์..ผู้สื่อิข่าวรายงานว่า นายศุภศิษย์  กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฏิรูปการเมืองสุจริตบนฐานของการเลือกตั้ง (เลือกตั้งเชิงสมานฉันท์) กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง  ซึ่งสำนักงาน กกต.ประจำ จ.กาฬสินธุ์จัดขึ้น ที่ห้องประชุมทศพร โรงแรมริมปาว อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง  เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติ  ในการเลือกตั้งแก่ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้สนับสนุน สื่อมวลชน และประชาช

*****นอกจากนี้มีการเปิดเวทีเสวนา  หัวข้อ “การเมืองสุจริต”  โดยมีนายสุรพงษ์   ทิพย์โอสถ  ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ผอ.กกต.) ประจำ จ.กาฬสินธุ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ  มีนายภูมิสิทธิ์  ขัตติยานุกูลกิจ  นายฤทธิรงค์  พิลาไชย นายสุรเดช  เคราะห์ดี ผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำ จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ที่ปรึกษา ผวจ.กาฬสินธุ์ พ.ต.อ.โสณกุญช์ ทรัพย์สมบัติ และในส่วนของตัวแทนสื่อมวลชนมีนายสมบูรณ์ นาสาทร อุปนายกสมาคมนักข่าวกาฬสินธุ์ เป็นผู้เข้าร่วมเสวนาในครั้งนี้  พร้อมมีผู้สมัครและตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.กาฬสินธุ์ ทั้ง 6 คน เครือข่ายภาคประชาชน  กลุ่มสตรี  ผู้แทนจาก อสม.  และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

*****นายสุรพงษ์ ทิพย์โอสถ ผอ.กกต.ประจำ จ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า การรับสมัครการเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขต ทั้ง 6 เขตเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 3-7 เมษายน 2566 ที่ผ่านมาจังหวัดกาฬสินธุ์มีผู้สมัคร รวม  75 คน จาก 17 พรรคการเมือง ซึ่งกิจกรรมครั้งนี้ที่ กกต.จ.กาฬสินธุ์จัดขึ้น เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เพื่อให้การหาเสียงเป็นไปอย่างโปร่งใส ไม่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง ไม่มีการซื้อสิทธิขายเสียงและใส่ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกัน  เพื่อสร้างการยอมรับเรื่องการรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้รักสามัคคี การรักษาความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้ง โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้แทนเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย (ศส.ปชต.) ผู้แทนกลุ่มสตรี ผู้แทนชมรมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน สื่อมวลชน และผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. รวมทั้งผู้สนับสนุนผู้สมัครฯ รวมกว่า  400 คน เข้าร่วม

***** “โดยกิจกรรมครั้งนี้ มีการแสดงความคิดเห็นเวทีเสวนาการเมืองสุจริต  อยากเห็นการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์  นำเสนอนโยบายที่จับต้องได้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ไม่ใช่หายหน้า หายตาไปเลย อยู่กับประชาชน  และการหาเสียงแบบสร้างสรรค์ ไม่ใส่ร้ายป้ายสี ว่าร้ายให้ผู้สมัครคนอื่น และทุกภาคส่วนก็จะช่วยกันเชิญชวนประชาชนออกไปให้สิทธิ์ให้มากที่สุด” นายสุรพงษ์กล่าว

*****ด้านนายศุภศิษย์ กอเจริญยศ ผวจ.กาฬสินธุ์  กล่าวว่า การเลือกตั้งครั้งนี้ มีการแข่งขันมากขึ้น ผู้สมัครเยอะขึ้น มีนโยบายมากขึ้น และมีการลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนมากขึ้น เลือกตั้ง ส.ส.ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 อยากขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันให้มากที่สุดตั้งเป้าหมายไว้ 80% ทั้งนี้อยากให้การเลือกตั้ง ส.ส.ของ จ.กาฬสินธุ์ เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส่ ตามหลัก 3 ใจ  คือ  เข้าใจ ไว้ใจ ร่วมใ

สมบูรณ์ นาสาทร/รางาน