16 กรกฎาคม 2024
Latest:
update newsการเมืองข่าวเด่น

กกต.มีมติให้ประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ผู้ที่ได้รับการเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สามารถมารับหนังสือรับรอง ในวันที่ 11 – 12 ก.ค.67

*****กรุงเทพฯ..ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติให้ประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา   ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ดำเนินการจัดให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2567 ผ่านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น  บัดนี้ คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติให้ประกาศผลการเลือกสมาชิกวุฒิสภา โดยผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา สามารถมารับหนังสือรับรองการได้รับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2567 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 นาฬิกา ณ ห้อง 201 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง   ในกรณีที่ผู้สมัครไม่สามารถมารับหนังสือรับรองได้ด้วยตนเอง ให้ทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมรับรองสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาในวันดังกล่าว