ช่วยผู้พิการทางการมองเห็น

นายวันสุกรี  แวมานะ นายอำเภอลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา พร้อมด้วย นายบงกช  สุขแสงรัตน์ ท้องถิ่นอำเภอลำทะเมนชัย นายกเทศมนตรีตำบลทุกแห่ง และนางจำปี  ตาลไธสง คณะกรรมการกาชาด ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพพร้อมเงินช่วยเหลือจำนวน  500  บาท  จากสมาคมประชาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย ให้แก่ผู้พิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 อำเภอลำทะเมนชัย จำนวน 5 ราย