นายก อบจ.สละเงินเดือน 3 เดือน

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร พร้อมด้วย นายวิชาญ อิทธิฤทธิ์มงคล นายอำเภอโพนนาแก้ว เข้าสำรวจพื้นที่หอประชุมประจำอำเภอโพนนาแก้วเตรียมสร้างเป็นโรงพยาบาลสนามประจำอำเภอโพนนาแก้วเพื่อรองรับพี่น้องประชาชนผู้ป่วย covid-19 ที่จะกลับมารักษาที่ภูมิลำเนา พร้อมมอบเงินเดือน 3 เดือน จำนวน 200,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการเฝ้าระวังและดูแลพี่น้องประชาชนผู้ป่วย covid-19 ในจังหวัดสกลนคร