ให้กำลังใจทีมงานที่อยู่เวรยาม

นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ จ.นครราชสีมา พร้อม นายพงษ์พิพัฒน์ ชุ่มสีดา สาธารณสุขอ.บัวใหญ่ ออกเยี่ยมและให้กำลังใจทีมงานที่อยู่เวรยาม ณ บ้านโนนแดง หมู่ 14 ตำบลกุดจอก ซึ่งปิดหมู่บ้าน 14 วัน ป้องกันโควิด-19 เป็นพื้นที่ควบคุมเข้มงวด ประชาชนให้ความร่วมมือด้วยดี