มอบเครื่องมือPAPR

ดร.เสริมวุฒิ-คุณอมรรัตน์ สุวรรณโรจน์ พร้อมครอบครัว มอบเครื่องมือ PAPR และอุปกรณ์เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ให้กับทีมแพทย์พยาบาลผู้ดูแลผู้ป่วย COVID-19 รพ.กำแพงเพชร โดยมี แพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผอ.โรงพยาบาลกำแพงเพชรและคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ