มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

นายอำพล อังคภากรณ์กุล ผวจ.นครนายก นางสุวัจจี ศิริปัญโญ นายกเหล่ากาชาด จ.นครนายก รับมอบเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ทางการแพทย์ แผ่นรับแสงดิจิตอล มูลค่า 2,900,000 บาท จากนายมงคล พิพัฒสัตยานุวงศ์ ประธานมูลนิธิส่งเสริมสามัคคีบ้านนา ร่วมกับบริษัท ซุนเซ้งฟาร์ม จำกัด บริษัท ฮินโนเฟรช จำกัด และบริษัท ไอแคร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมครอบครัว บริจาคให้กับ รพ.บ้านนา เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ในโรงพยาบาลสนาม โดยมี นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รอง ผวจ.นางอรรัตน์ จันทร์เพ็ญ นายแพทย์สาธารณสุข จ.นครนายก นายแพทย์สุวรรณ เพ็ชร์รุ่ง ผอ.รพ.บ้านนา นายจักรพันธ์ จินตนาพากานนท์ นายก อบจ.นครนายก นายวิชัย บุญมี นอภ.เมืองนครนายก นางวจิราพร อมาตยกุล นอภ.บ้านนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี