พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน

นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผวจ.มหาสารคาม ประธานเปิดโครงการปลูกและดูแลต้นไม้เศรษฐกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 บนที่ดินราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนทะเบียนที่ มค.1232 ต.กุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม  โดยมีนายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รอง ผวจ. นายอำเภอชื่นชม หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา และประชาชนในพื้นที่ร่วมปลูก เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ชุมชน ตลอดจนเป็นการปรับสมดุลของสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้น อันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ประชาชนและชุมชนที่อยู่รอบบริเวณโครงการ