ตรวจเยี่ยมรพ.บัวใหญ่

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.คมนาคม และคณะ เดินทางมาดูงานการรักษาพยาบาลผู้ป่วยโควิด ที่รพ.บัวใหญ่ มีนายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รอง ผวจ.นครราชสีมา รองสสจ.นครราชสีมา นายวีระชาติ ทุ่งไผ่แหลม รองนายกอบจ.นครราชสีมา  นายศักรินทร์ เสมหิรัญ นายอำเภอบัวใหญ่ นายแพทย์ ชาญชัย บุญอยู่ ผอ.รพ.บัวใหญ่ นายพิทักษ์พงษ์ ศิริศักดิ์ ส.อบจ.นครราชสีมา เขตอ.บัวใหญ่ นายอรุณ อัครปรีดี อดีตนายกเทศมนตรี 4 สมัย นางสุเนตร ศิลปชัยเดช นายกเทศมนตรีเมืองบัวใหญ่ ร่วมต้อนรับ พร้อมตรวจดูที่พักฟื้นผู้ป่วยชาย-หญิง ที่วัดป่าธรรมชาติ ซึ่งเจ้าอาวาสวัด ได้อนุญาตให้ใช้เป็นที่พักฟื้นผู้ป่วย จากโควิด เพื่อจะได้กลับบ้านอย่างสะดวกปลอดภัย