มอบเข็มวิทยาธิปัตย์บัณฑิตพราหมณ์

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.อุบลราชธานี มอบให้ นายสมเพชร สร้อยสระคู รองผู้ว่าฯ เป็นประธานพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบเข็มวิทยาธิปัตย์แก่บัณฑิตพราหมณ์รุ่นที1/65 จาก19 จังหวัด จำนวน 38 คน และรับการบายศรีคูณขวัญ ณ วิทยาลัยพรามหณ์เชตะวัน  ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี เมื่อ 25 เม.ย.2565 ในโอกาสนี้  อ.วิชช์ สยามท้องถิ่น คอลัมน์นิตดูดวงประจำเว็บไซด์สยามท้องถิ่น เข้ารับการอบรมในรุ่นนี้ด้วย โดยวิทยาลัยพรามหณ์เชตะวัน มีนายอำเภอเชฐชวาล บุญงอก ผู้ก่อตั้งและอำนวยการสำนักเชตวันฯ