มูลนิธิแสงสวรรค์สงเคราะห์ช่วย รพ.

นายศิริพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส ประธานมูลนิธิแสงสวรรค์สงเคราะห์ และคณะกรรมการ นำข้าวสาร ถุงละ 15 กิโลกรัม จำนวน 100 ถุง รวม 1,500 กก. ที่มูลนิธิได้รับบริจาคจากผู้ใจบุญเป็นจำนวนมาก จึงร่วมแบ่งปันให้กับโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เพื่อประกอบอาหารให้ผู้ป่วย โดยมีนางจำลองลักษณ์ เรืองฤทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป รับมอบ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ผู้บริจาคทุกท่านและครอบครัวประสบแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรงค่ะ สำหรับท่านที่ประสงค์จะทำบุญในโอกาสพิเศษต่างๆ ติดต่อได้ที่ ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลฯ 056-001555 และ 089-8584102 หรือโอนเงินธนาคารกรุงไทย เลขที่ 633-0-41531-5 ส่งหลักฐานที่ inbox เพจ Facebook โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า กรณีสแกนคิวอาร์โค้ดบริจาคผ่านระบบสรรพากร e-Donation ท่านจะได้รับใบรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ จากระบบฯ ผ่านอีเมล และเก็บหลักฐานการโอนเงินแสดงต่อสรรพากรค่ะ