นายกอบต.เกาะเรียนปิดโครงการ

ศักราช อัมวงษ์ นายก อบต.เกาะเรียน ปิดโครงการ  “ATK Drive True”เกาะเรียน….อย่างเป็นทางการ ที่ลานจอดรถ อบต.เกาะเรียน จ.พระนครศรีอยุธยา มีเจ้าหน้าที่ อสม. รพ.สต.  และสมาชิกสภา  กำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน ทีมที่ปรึกษา ทีมผู้ช่วยนายกร่วมด้วย เมื่อวันก่อน