ปรับภูมิทัศน์บ้านเมืองอย่างยั่งยืน

นายวิทยา เขียวรอด นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย  นายศักราช อัมวงษ์ นายก อบต.เกาะเรียน  นำผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประชาชนจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และ ปลูกต้นทองอุไร เพื่อความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ของบ้านเมืองอย่างยั่งยืน  ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย  และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมทั้งเป็นกิจกรรมเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี พ.ศ. 2565   ริมถนนหมู่ 7 ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา