ปธ.กกต.ตรวจเยี่ยมกกต.หนองคาย

นายอิทธิพร  บุญประคอง  ประธานกรรมการการเลือกตั้ง พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย เพื่อรับฟังปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน โดยมี นายสงกรานต์ ไชยพา ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย ด.ต.วิทย์ชนันท์ สกุลภัณฑารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยพนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคายร่วมรับฟัง และให้การต้อนรับ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย