ฟังการบรรยายภาพรวมของกระบี่

ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง พร้อมด้วย นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง และคณะเข้าร่วมรับฟังการบรรยายภาพรวมของจังหวัดกระบี่ และรับฟังการกล่าวต้อนรับ พร้อมรับมอบของที่ระลึกจาก นายอนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผวจ.กระบี่ โดยในการนี้ ศ.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง ได้กล่าวพบปะ และร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรการพัฒนาการเมืองและการเลือกตั้งระดับสูง รุ่นที่ 12 (พตส.12) มอบเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวนเงิน 1,211,112 บาท ณ โรงแรมเซ็นทารา อ่าวนาง บีช รีสอร์ทแอนด์ สปา จังหวัดกระบี่