ประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนยังยืน

พ.ต.อ.ธัชพล  ส่องแสง  ผกก.สภ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา นายศักรินทร์   เสมหิรัญ  นายอำเภอบัวใหญ่  พระอธิการพงศธร(แชม)  สุเมธโส  เจ้าอาวาสวัดหนองหว้าเอน   พ.ต.ท.ณัฐพล  อะกะเรือน  รอง  ผกก.ป.สภ.บัวใหญ่  พ.ต.ต.บุญสม  อาจหาญ  สวป.สภ.บัวใหญ่  นางลัดดา  โสวะ  นายก  อบต.ขุนทอง  พร้อมชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน สภ.บัวใหญ่  ดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการชุมชนยังยืน  และมอบใบประกาศพลเมืองสีขาว  รุ่นที่  1 ตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน  เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด  แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ  ณ  ศาลาวัดบ้านหนองหว้าเอน  หมู่  10  ต.ขุนทอง  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา  โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมประชุม  จำนวน  100  คน