ร่วมอัญเชิญประทีปพระราชทาน

ดร.ชูพงศ์ คำจวง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร ร่วมพิธีอัญเชิญประทีปพระราชทานในงาน “เทศกาลลอยประทีปพระราชทาน สิบสองเพ็งไทสกล” จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565