ส่งเสริมเครือข่ายทางวัฒนธรรม

นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมชมการประกวดนางนพมาศ นารีศรีอีสาน ในงานโครงการประเพณีลอยกระทงและงานส่งเสริมเครือข่ายทางวัฒนธรรมเมืองมหาสารคามประจำปี 2565“สืบสานฮีตฮอยกระทง ส่งเสริมวัฒนธรรมการท่องเที่ยววิถีไทย ไร้แอลกอฮอล์”โดยมีสมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล คณะผู้บริหารสถานศึกษาและครูสังกัดเทศบาล ชุมชนทั้ง 31 ชุมชน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป เจ้าหน้าที่เทศบาล เข้าร่วมรับชม ทั้งนี้นายภาคิน ติระพงศ์ไพบูลย์ นายกเทศมนตรีเมืองมหาสารคาม ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแก่นางนพมาศ นารีศรีอีสาน ณ เวทีกลาง