ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม

นายวิเชียร จันทรโณทัย นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครราชสีมาประจำเดือนพฤศจิกายน 2565ณ ห้องประชุมสนง.กกท.นม.สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา