8 ธันวาคม 2023
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

พัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ

ศักราช อัมวงษ์ นายก อบต.เกาะเรียน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นำ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ ต.เกาะเรียน ต.บ้านรุน ต.คลองสวนพลู ไปศึกษาดูงานในพื้นที่ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพ ของ อบต.เกาะเรียน เมื่อวันก่อน