ผู้ว่าฯสงขลาส่งพวงรีดมาเคารพศพ

นายเจษฏา จิตรัตน์ ผวจ.สงขลา และ นางดาริศ ภริยามอบหมายให้ตัวแทนนำพวงรีด มาเคารพศพ นางปุ๋ย หวังปัญญา อายุ 76 ปี โดยมีนายภาษิต สุขสันต์ นายก อบต.คลองหอยโข่ง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา บุตรชาย นางปุุ๋ย พร้อมพี่น้องรับไว้ด้วยความเคารพ และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง ณ บ้านทุ่งลาน หมู่ 4 ต.ทุ่งลาน อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา