ข่าวสังคมภาพข่าว

ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชน

ประวิทย์ สุวรรณสัญญา (ปู้) ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. พระนครศรีอยุธยา เขต 5 พรรคชาติไทยพัฒนา ลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนเพื่อแนะนำตัวและเสนอนโยบายพรรคพัฒนาพื้นที่ ต.จักราช