ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

ต้อนรับคณะดูงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

น.ส.อโรชา นันทมนตรี รองผวจ.นนทบุรี พร้อมด้วย นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ต้อนรับนายอารีย์ วงศ์อารยะ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” มูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ นายคำรณ โกมลศุภกิจ เลขาธิการมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯ และคณะศึกษาดูงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 40 จำนวน 320 คน เป็นเยาวชนจากจังหวัดชายแดนใต้ที่นับถือศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธ มาเยี่ยมชมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี และโครงการศูนย์เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์ทุเรียนพื้นบ้านนนทบุรี ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช เมื่อวันก่อน