8 ธันวาคม 2023
Latest:
ข่าวสังคมข่าวเด่นภาพข่าว

มอบเตียงให้ผู้ป่วยช่วยเหลือผู้สูงอายุ

นายวิโรจน์ ศรีสังข์ นายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา นายอรุณศักดิ์ รัตนคุณชัย รองนายกเทศมนตรีเมืองปากช่อง นายสัมฤทธิ์ รุนดารันต์ รองนายกเทศมนตรีตำบลสีมามงคล นายเสวก ผิวละออ ประธานสภาฯ ร่วมกับ บริษัท สิรินิธิ จำกัด มอบเตียงให้ผู้ป่วย จำนวน 4 เตียง ตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลตำบลสีมามงคล ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก บริษัท สิรินิธิ จำกัด เมื่อวันก่อน