สมาคมสตรีแสดงความยินดี

ดร.ชูพงศ์ คำจวง นายก อบจ.สกลนคร รับมอบรูปถ่ายเจจิชื่อดังเป็นของขวัญ จากอรทัย ประทุมรัตน์ อุปนายกสมาคมสตรีสกลนคร พร้อมคณะแสดงความยินดีในโอกาสรับตำแหน่งนายก อบจ.สกลนคร