16 กรกฎาคม 2024
Latest:
ข่าวสังคมภาพข่าว

อดีต ปธ.ทนายฯอุปสมบทบุตร

สมพงษ์ อาจไพรินทร์ อดีตประธานทนายความ จ.สกลนคร อุปสมบทบุตรชาย อิสระ อาจไพรินทร์ และ ระพี อาจไพรินทร์ ทั้งสองอาชีพทนายความ ที่วัดผาเทพนิมิตร ต.นิคมน้ำอูน อ.นิคมน้ำอูน จ.สกลนคร โดยมี สิทธ์รัตน์ รัตนวิจราณ์ อดีด ส.ส.สกลนคร 5. สมัย และมังกร แสนโสดา ผู้สื่อข่าวสยามท้องถิ่น ร่วมด้วย พร้อมญาติมิตรจำนวนมาก