สนับสนุนกล่องห่วงใย

นายสมชัย กลิ่นสุวรรณมาลี ผู้จัดการส่วนกิจการเพื่อสังคม  บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GPSC Group แกนนำนวัตกรรมธุรกิจไฟฟ้ากลุ่ม ปตท. ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. สนับสนุนกล่องห่วงใย (Care Box) จำนวน 500 กล่อง มูลค่าทั้งสิ้น 444,000 บาท ส่งมอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในพื้นที่จังหวัดระยองและชลบุรี สำหรับนำไปช่วยเหลือผู้ติดเชื้อที่ต้องกักตัวตามศูนย์แยกโรคชุมชน (Community Isolation) รวมทั้งผู้ติดเชื้อที่ต้องกักตัวอยู่ที่บ้าน(Home Isolation) ในสถานการณ์โควิด-19