ออกหน่วยฉีดวัคซีนโควิด

นายวิรุฬ พรรณเทวี ผวจ.สุโขทัย พร้อมด้วย ดร.นพ.ปองพล วรปาณิ นายแพทย์สาธารณสุขจ.สุโขทัย นำหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมในโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จ.สุโขทัย ออกให้บริการประชาชนที่อบต.หนองจิก อ.คีรีมาศ  ทั้งฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ทั้งเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 การรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค บริการด้านทันตกรรม และด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนที่ไปรับบริการเป็นอย่างมาก