อัญเชิญพระประธาน

ข้าราชการ พ่อค้าประชาชน ร่วมงานชักพระประธาน เข้าประดิษฐานในพระมหาเจดีย์วัดพระธาตุโพธิ์ทอง ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรีกันแน่นขนัด โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี