ภาพข่าว

เพิ่มทักษะป้อนตลาดแรงงาน

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เปิดฝึกอบรม หลักสูตรยกระดับฝีมือแรงานสาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ให้กับพนักงานของสำนักงานเครื่องจักรกล กรมชลประทาน จำนวน 20 คน และเปิดฝึกอบรมหลักสูตร พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ยก/ทด) ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร ให้แก่ประชาชนทั่วไปจำนวน 20 คน โดยมี นายสงกรานต์ เพิ่มฤาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดอบรม