ร่วมยินดีแพทยศาสตรบัณฑิตจุฬาฯ

นพ.มนตรี ศิริเศรษฐ์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ รพ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และนางอุษา ศิริเศรฐ์ ภรรยา ร่วมแสดงความยินดีกับ นพ.ศุภณัฐ ศิริเศรษฐ์ บุตรชายหลังจากเข้าพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง  พร้อมกลับไปประจำการ รพ.สงขลานครินทร์ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยต่อไป